Het leukste feest ooit!
Privacy verklaring

 • Stoerfeest.nl , gevestigd: Jordenstraat 56, 4024 HT Eck & Wiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   
  Contactgegevens: 
   Jordenstraat 56
  4024 HT Eck & Wiel
  tel: 06 234 288 49
  party @ Stoerfeest.nl 
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Stoerfeest.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Geleverde diensten 
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via party @ Stoerfeest.nl. Dan verwijderen wij deze informatie. 
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
  Stoerfeest.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Geautomatiseerde besluitvorming 
  Stoerfeest.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stoerfeest.nl bij betrokken is). 
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Stoerfeest.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

  Persoonsgegevens > 5 jaar > Reden: nieuwsbrief, statistieken
  Personalia > 5 jaar > Reden: nieuwsbrief, statistieken
  Adres > 5 jaar > Reden: nieuwsbrief, statistieken 
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Stoerfeest.nl verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden en alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 • Stoerfeest.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 •  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stoerfeest.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via party @ Stoerfeest.nl.
  Stoerfeest.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Stoerfeest.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens worden in wachtwoord beveiligde en versleutelde bestanden opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via party @ Stoerfeest.nl. 

Adres

Jordenstraat 56
4024 HT Eck & Wiel


Contacten

Telefoon: +31 (0) 6 234 288 49

Email: party @ stoerfeest.nl

Feedback

Stuur ons uw ideeën, opmerkingen, suggesties! Alle feedback wordt op prijs gesteld.Klik voor weersverwachting